оценител на диаманти

1. Какво оборудване притежавате и какво ще се използвате за оценката на моите бижута? 
2. Какъв тип светлинни условия ще се използвате за анализ на моето бижу? ( Между 5000-5500 ° Келвина е най-доброто осветление, при които се изследват скъпоценните камъни)
3. Кой носи отговорност, ако нещо се случи с бижуто, докато то е в притежанието ви?
4. Какви са вашите такси?
5. На каква база определяте таксата си? (Таксата никога не трябва да се определя въз основа на процент от стойността на диаманта.)

6. Ще приложите ли цветни снимки към сертификата ми за оценка?

7. Склонни ли сте за защитите тази оценка пред закона, ако се наложи?

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Преди да се доверите на експерт оценител за свое бижу, задължително изискайте от него сертификат, удостоверяващ, че се намирате в легитимна лаборатория, която реално съществува по закон, както и актуален рапорт лист с дата от последната седмица!

Call Now Button