Да оцениш един диамант всъщност е доста по-сложна задача, отколкото някой би си помислил. Става още по-трудно да се довериш на някой, който да ти помогне в начинанието, предвид факта, че за съжаление в днешни дни все повече хора се представят за оценители, без да имат нужната квалификация.

Затова, нека започнем с някои съвети и насоки, които ще ви помогнат да разграничите самозванеца от истинския професионалист.
Професионалистът:

  • е преминал курс и изпити по оценка на диаманти и брилянти-суровина
  • има етика на оценяването и оборудване (т.е. оценката не се изразява в поглеждане на камъка с лупа за части от минутата)
  • пише доклад на оценката по стандарти
  • е в крак с всяка промяна и не спира да надгражда образованието си
    Много самозванци изтъкват като доказателство за компетентността си това, че са членове на дадена асоциация за оценители. Бъдете внимателни, защото повечето такива организации дават „титли” срещу заплащане (членски внос). За да сте сигурни, че членството е легитимно и „извоювано”, попитайте оценителя какво е нивото му на членство в рамките на организацията, както и какво е направил, за да го достигне. Попитайте и колко често трябва да бъде „изпитван” отново, за да поддържа нивото си на членство и какво включват изпитите.
    Прието е, че легитимните организации на оценители на скъпоценни камъни трябва да тестват повторно своите членове най-малко веднъж на всеки пет години, за да се гарантира, че те са актуални и по дата по отношение на промени в рамките на професията.
Call Now Button