Мината „Диамкор“ спечели 1,6 милиона долара от последния си търг, тъй като средната цена се повиши на фона на продажбата на големи камъни. Компанията продаде 1837 карата необработен материал от своето находище в Южна Африка на средна сума от 883 долара за карат, съобщиха в сряда.

Продажбата включваше 59,35-каратов висококачествен диамант. С изключение на този камък търгът генерира 425 423 долара при средна цена от 239 долара за карат, отбелязва „Диамкор“. Компанията продаде 3776 карата за общо 2,1 милиона долара през тримесечието, приключващо на 30 септември, при средна цена от 556 долара за карат. Приходите са нараснали с 276% спрямо предходното тримесечие, добави миньорът. Общата сума обаче е по-ниска от очакваното от „Диамкор“, поради прекъсвания на електрозахранването в Южна Африка през юли и август, което намали работното време.

„Ние сме много доволни от силните резултати, постигнати при последния ни търг и продажба, въпреки справянето със значителните предизвикателства на оперативните прекъсвания и произтичащите от това по-ниски обеми на обработка, каза главният изпълнителен директор на Дийн Тейлър. „Постигнатите приходи потвърждават потенциала и стойността на възстановяването на големи необработени диаманти с качество на скъпоценни камъни в специалната категория и тъй като сега изглежда, че захранването на страната е стабилизирано, очакваме с нетърпение увеличаване на обемите на обработка до края на тази година и потенциал за възстановяване на допълнителни големи необработени диаманти в специалната категория.“

Call Now Button