ЕТО И НЯКОИ ОСНОВНИ ТИПОВЕ, В КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ ОЦЕНИТЕЛИТЕ:
Куак: Жаргонен термин за самопровъзгласил се „оценител“, без официална титла и гемологическо образование.

Бижутер: Бижутерът е занаятчия, който има способност и опит да произвежда или ремонтира бижута. Тази способност не означава, че е оценител.

Бижутер по образование: Същото като предното обяснение, но с разликата, че бижутерът по образование е преминал всички курсове, определени за задължителни от Гемологическия институт на Америка (GIA).

Шлифовчик на скъпоценни камъни: Човек, който реже, оформя и полира цветни скъпоценни камъни или диаманти.

Гемологичен творец (артист): Специалист, чиито способности надхвърлят тези на шлифовячика. Той не само, че извайва диаманта от суровина, но и предварително прави арт проект на крайния продукт. Гемологичните творци – шлифовчици са най-добри в областта си, защото имат арт виждане.

Гемолог с образование: Професионалист, който е преминал всички курсове и изпити (теория и практика) на програмата GIA.

Сътрудник на Гемологическата асоциация на Великобритания (FGA): Професионалист, който е взел и преминал всички изпити и курсове на FGA-програмата.

Часовникар: Специалист, който е бил обучен или от училище или е чиракувал и има способността да произвежда часовници, частите към тях, да ги възстановява и ремонтира. Това, че един човек само сменя батерии, не го прави часовникар.

Сертифициран часовникар: Същото, както и предното, но с разликата, че е преминал всички курсове и изпити в легитимно учебно заведение и е положил държавен изпит по теория и практика на часовникарството.

Часовникар-техник: Лице, което може да направи основен ремонт на часовник, но не разполага с формалното образование или обучение и не е преминал всички изпити. Той не е сертифициран часовникар.

Търговец на бижута на едро: Човек, който продава на бижутерите на дребно. Има много търговците на дребно, които се представят точно като търговци на едро. Това е неправилно. Сделката за продажба на едро е между дистрибутор, търговец на едро или производител на субект на дребно за препродажба. А продажба на крайния потребител е сделка за продажба на дребно. Един истински търговец на едро никога няма да продават на обществеността.

Търговец на бижута на дребно: Магазини, които продават на крайния потребител. Това не прави търговеца оценител или бижутер.

Това са само част от титлите, с които можете да се сблъскате в рамките на отрасъла. Има различни фирми и дружества, които издават „титли” срещу плащане на членски внос или присъствие на няколко часови лекции, завършващи с формален изпит.

Ако чуете изречението: „Нямам нужда от всички тези листове хартия, окачени на стената ми (дипломи). Аз съм в бизнеса с диаманти от повече от 20 години.” или други подобни, NURI DIAMONDS ви съветва да си изберете друг човек, който да оцени вашите скъпоценни камъни. Не преставащото развитие и надграждане на образованието и квалификациите е единственият отговор на всеки един истински професионалист е диамантения бизнес.

Call Now Button