ИЗДАВАНЕ НА ГОЛЯМ СЕРТИФИКАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ДИАМАНТ:

- определяне на формата на диаманта
- определяне на теглото на диаманта с аналитични везни с точност една стотна от карата
- определяне на основните пропорции на диаманта
- анализ на чистотата - микроскопичен анализ/оценка на степента на чистотата на диаманта
- анализ на цвета - анализ на оцветяването на диаманта и оценка на степента на оцветяването
- анализ на флуоресценцията - анализ на реакцията на диаманта на ултра виолетово излъчване и оценка на неговата реакция в зависимост от степента на излъчваната видима светлина
- анализ на шлифоването-анализ на пропорциите със сканиращо устройство "Сарин" и микроскопичен анализ на симетрията и блясъка-оценка на цялостното качество на шлифоването
- издаване на голям сертификат

Certificate-(1)

ИЗДАВАНЕ НА МАЛЪК СЕРТИФИКАТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ДИАМАНТ:

- определяне на формата
- определяне на теглото на диаманта с аналитични везни с точност една стотна от карата
- анализ на чистотата - микроскопичен анализ/оценка на степента на чистотата на диаманта
- анализ на цвета-анализ на оцветяването на диаманта и оценка на степента на оцветяването
- издаване на малък сертификат

Certificate2